72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - برنامه درمانگاه
جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
برنامه درمانگاه

 

 

برنامه خرداد ماه 1396درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)

 

 

 

 

 

 

برنامه اردیبهشت ماه 1396درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س) 

 


 

 

 

 

برنامه بهمن ماه 1395 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)


 

 

 برنامه اسفندماه 1395 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)


 

برنامه فروردین ماه 1396 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)