72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - لیست واحد ها
دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
لیست واحد ها

لیست واحدهای بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س):

ریاست 

امور اداری

مترون

کارگزینی

حسابداری

اورژانس

آزمایشگاه

رادیولوژی

مدارک پزشکی

فناوری اطلاعات

زایمان

پست پارتوم

NICU

اطفال

نوزادان

اتاق عمل

CCU

جراحی زنان

مغز و اعصاب

درآمد

آموزش

حاکمیت بالینی