72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - اخبار > تاکید ریاست بیمارستان برعزم جدی برای اجرای دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک
صفحه اصلی | شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
اخبار > تاکید ریاست بیمارستان برعزم جدی برای اجرای دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک


 

هدف اصلی از تشکیل کمیته استواردشیپ، بررسی مصرف آنتی بیوتیک های پر هزینه وپر مصرف ومشخص کردن بخش ها وتجویز کنندگان این آنتی بیوتیک ها در راستای ارائه راهکارهای اصلاحی وتهیه پروتکل جهت درمان بیماری ها با توجه به درصد مقاومت میکروبی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میاندوآب جلسه استوارد شیپ و راهنمای مصرف بهینه آنتی بیوتیک ها با حضور رئیس بیمارستان، پزشکان متخصص عفونی، داخلی، مسئول فنی آزمایشگاه، مترون، سوپروایزرها و مسئولین بخشهای بیمارستان عباسی میاندوآب برگزار گردید.

در این جلسه دکتر محمد علی بویر رئیس بیمارستان عباسی میاندوآب بر عزم جدی تیم پزشکی درمان برای اجرای دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک برای مراجعین بستری و سرپایی تاکید کردند.

دکتر بویر ادامه داد: عوارض مرتبط با مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک ( عوارض جانبی، افزایش طول بستری و هزینه ها، افزایش مرگ و میر و بیماری زایی، افزایش خطر عفونت ثانویه و مهمتر از همه بروز ارگانیسم های مقاوم به چند دارو) را برشمرد و تاکید کرد: پیاده سازی استوارد شیب آنتی بیوتیک ها امری اجتناب ناپذیر است.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میاندوآب

خروج