72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - اخبار > تشکیل کمیته مدیریت هزینه ها و صرفه جویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
صفحه اصلی | چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
اخبار > تشکیل کمیته مدیریت هزینه ها و صرفه جویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب


 

روز شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری کمیته مدیریت هزینه ها و صرفه جویی با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان میاندوآب، روئسا و مسئولین بیمارستانها و واحدهای بهداشتی،پیرامون لزوم صرفه جوئی از اموال و امکانات موجود و آمادگی لازم و تطبیق وضعیت موجود به منظور اجرائی کردن فرهنگ صرفه جویی در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب تشکیل شد.
این کمیته با حضور دکتر حیدری مدیر شبکه بهداشت ودرمان،دکتر بویر و دکتر مقدم رؤسای بیمارستانهای عباسی و فاطمه زهرا،دکتر غفاری رئیس مرکز بهداشت،آذریان مدیر مالی، رضازاده حراست شبکه بهداشت ودرمان میاندوآب و همچنین مدیران مالی و مدیران داخلی بیمارستان‌ها،کارپردازان،مترونها،امین اموال و مسئولین واحدها در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری تشکیل و تصمیمات و تدابیری در خصوص انجام صرفه جویی در سطح بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی اتخاذ شد که بر این اساس لازم است تصمیمات مذکور در زمینه های نگهداری و رسیدگی بموقع به وسایل و ابزار کار، مدیریت انرژیو داروهای مصرفی و هزینه های جاری و همچنین مدیریت منابع مالی ،برنامه ریزی شده و از این پس اجرایی و عملیاتی گردد و نتایج و مستندات فعالیتها در این زمینه به مدیریت شبکه بهداشت و درمان میاندوآب ارسال گردد.
در کمیته مدیریت هزینه ها و صرفه جویی دکتر حیدری مدیریت شبکه بهداشت و درمان میاندوآب ، ضمن خوش آمدگویی به کلیه مدعوین و ارائه توضیحاتی در مورد اهمیت صرفه جویی در کلیه اقلام مصرفی،انرژی و مدیریت و کنترل هزینه ها عنوان کردند که کلیه مسئولان واحدها و مراکز بهداشتی درمانی نسبت به رعایت مصرف بهینه از امکانات و کاهش مصارف غیر ضروری، اقدام و برنامه ریزیهای لازم جهت صرفه جویی در تمامی موارد و همچنین میزان مصرف آب ، گاز و برق ؛ شدند.
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب همچنین یاد آور شدند که رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از شرایط موجود متوجه همگان بوده و از هر گونه افراط و زیاده روی خود داری شود و بر کیفیت خدمات و فعالیتهای خود بیفزایند . آنگاه مسئولین واحد ها هم با استقبال از طرح فوق آمادگی خود را در اجرای کامل آن و رعایت دستورالعملها و توصیه های دال بر صرفه جوئی کامل در تمامی جوانب در سطح واحد های مربوطه اعلام داشتند . و خاطر نشانه کردند که از پرت و جلوگیری از اتلاف امکانات و هزینه های نادرست جلوگیری بعمل آورند .
کریمی-روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب

 

 خروج