72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - امور اداري
صفحه اصلی | سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
امور اداري

نام و نام خانوادگی : یحیی خدابنده 

سمت : رئیس امور اداری و معاون شبکه                                                                                                      

تحصیلات : لیسانس