72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - دفتر مديريت شبكه
صفحه اصلی | شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
دفتر مديريت شبكه
نام و نام خانوادگی : حیدر نیکزاد
سمت: مسئول دفتر مدیر شبکه                                                                    
تحصیلات : لیسانس