72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - کارگزینی
صفحه اصلی | سه شنبه ٠٦ فروردين ١٣٩٨
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
کارگزینی

1- نام و نام خانوادگی: پ.طاهری

سمت: کارگزین مرکز بهداشت 

2- نام و نام خانوادگی: بهزاد عبدالعلی وند

سمت: کارگزین مرکز بهداشت