72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - مترون
دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
مترون

نام و نام خانوادگی: ش. عبادیان

سمت: مسول دفتر پرستاری 

تحصیلات : لیسانس