72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - برنامه درمانگاه
دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
برنامه درمانگاه

 

 

برنامه خرداد ماه 1396درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)

 

 

 

 

 

 

برنامه اردیبهشت ماه 1396درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س) 

 


 

 

 

 

برنامه بهمن ماه 1395 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)


 

 

 برنامه اسفندماه 1395 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)


 

برنامه فروردین ماه 1396 درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س)