72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - معرفی بیمارستان
دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
معرفی بیمارستان

نام بیمارستان: حضرت فاطمه شهرستان میاندوآب

تاریخ افتتاح: 1380/9/1

تخصص های موجود: زنان و زایمان- اطفال- نوزادان- بیهوشی - نورولوژی- روانپزشکی- 

مساحت کلی: 76000 متر مربع 

زیربنا: 9400 مترمربع

مشخصات پزشکان متخصص زنان:

 دکتر مریم حیدری ،دکتر الهام فرخ سرشت،

دکتر زهرا نژادان،دکتر لیلا هاشمی


پزشکان متخصص اطفال :

دکتر محمد حیدری – دکتر سیما اکبرزاده – دکتر اسرافیل محبوبی –– دکتر بهزاد علیاری-دکتر هادی کیانور

پزشکان متخصص بیهوشی:

دكتر عظيم فردي آذر

پزشکان متخصص نورولوژی:

دکتر محمد حسین نصرتی آذر- دکتر افشین مردانی

پزشکان متخصص روانپزشکی:

دکتر محمد علی مشکینی  - دکتر سلام بخشی - دکتر حبیب جلالی

پزشکان متخصص قلب:

دکتر رحیم زاهری- دکتر مهریار شکری

پزشکان متخصص پوست:

دکتر محمدرضا صفاری

پزشکان متخصص داخلی:

دکتر مینا امامی پور- دکتر یوسف روستا

پزشکان متخصص جراحی عمومی:

دکتر نازیلا حسن زاده

لیست خدمات ارائه شده

این بیمارستان مشتمل بر 7 بخش بستری ، اتاق عمل و CSR، درمانگاه های تخصصی ، بخشهای پاراکلینیکی، درمانگاه مامایی و اورژانس میباشد.

بخشهای بستری : بخش جراحی زنان -  بخش نورولوژی- بخشNICU - بخش نوزادان - بخش کودکان  -  بخش ICU- بخش زایمان  و پست پارتم

بخش های پاراکلینیکی :آزمایشگاه- رادیولوژی- سونوگرافی- داروخانه-نوارمغز- نوارعصب و عضله

خدمات ارائه شده در بیمارستان:

Ø      خدمات اورژانسی (تزریقات و پانسمان و ECG و ...)

Ø      خدمات آزمایشگاهی و انتقال خون

Ø      خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

Ø      خدمات مراقبت از کودکان و نوزادان ، فتوتراپی

Ø      خدمات جراحی زنان و زایمان و مراقبت از مادران باردار و زایمان فیزیولوژیک

Ø      خدمات داروئی

Ø      مشارکت در انجام خدمات سلامت و ارجاع بیمار و پزشک خانواده

Ø      اعزام و انتقال بیمار

Ø      خدمات درمانگاهی و سرپائی و بستری

Ø      خدمات شنوایی سنجی