72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - بهداشت محیط
يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در خدمت تک تک شهروندان گرامی آخرین اخبار ما را در این سایت ببینید
بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی:  حیدر احدی

سمت: مسئول واحد بهداشت محیط 

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط