72
شبکه بهداشت و درمان میاندوآب - اخبار > آگهی مزایده فروش اموال
صفحه اصلی | جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جهت استفاده بهتر از سایت توصیه می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده گردد......
اخبار > آگهی مزایده فروش اموال


 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي ( شبکه بهداشت ودر مان میاندوآب )در نظر دارد اموال بلا استفاده و اسقاطی دانشگاه را با برگزاري مزایده به فروش برساند متقاضيان مي¬توانند جهت دريافت برگ شرايط و اطلاع از نحوه و زمان برگزاري مزایده از مورخه 15/06/96 به آدرس اینترنتی دانشگاه http://www.monaghesat.umsu.ac.ir و یا به آدرس ، خیابان پاسداران ستاد شبکه بهداشت درمان شهرستان میاندوآب - واحد حراست مراجعه نمايند.
متقاضیان می توانند جهت رویت و ملاحظه اموال و وسایل و ... مورد مزایده از تاریخ¬ 15/06/96لغایت23/06/96 به مدت 8 روز از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر در محل مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1 واقع در خیابان مدرس بعمل آورند.
خروج